Chúc quư-bạn được an-mạnh

Xin được vui-mừng v́ bạn là con người quan-trọng của Chúa

Tiên-tri  Ysaya 43,4

 

 « Chúa thương nhân-lọai

đến nỗi đă ban cho Người Con một của Chúa »

 Tin-Mừng theo Thánh Gioan  3,16

 

 

 

 

Jbduong34@gmail.com

Ảnh gia- đ ́nh
Les Salésiens

 

Tóm tắt : Tôi tên là Gioan-Baotixita ĐINH-NGỌC-ĐƯỜNG sinh năm 1934 ở Phú-nhai, Bùi-chu (Nam-định) vùng tam-giác-châu Bắc-Việt. Cựu-học-sint Trường-Thử Trung-Linh, Tiểu-chủng-viện Ninh-Cường, Trung-Học Hồ-ngọc-Cẩn. Nhập ḍng Salesien Don Bosco ở Thủ-Đức (Nam-Việt) năm 1954. Sang tu-học bên Pháp năm 1958. Vào Nhà Tập ở La Navarre (1), tiếp-tục ở Dormans (2). Năm 1960 : Triết-học và Sư-phạm ở Andrésy (3) và Tập-nghề Giáo-dục ở Bailleuil (4). Năm 1964 : Trần-học ở Lyon (5) . Năm 1968 : Mục-vụ họ-đạo Thánh Gioan-cửa-Latinh ở Antony (6) . Năm 1970 : họ-đạo Đức-Bà Thánh-Giá ở Ménilmontant Paris (7 ) . Năm 1973-1985 : họ-đạo Thánh Gioan Bosco  Paris (7). Năm 1985-2001  họ-đạo Thánh Têrrêsa ở Chatou và họ-đạo Đ.B. ở Montesson Giáo-phận Versailles (8). Năm 2001-2010 : Họ đạo Thánh Nicolas ở Septeuil (9) . Năm 2010-2014 : Họ-đạo thánh Gion Baotixita ở Rosny-sur-Seine (10) Giáo-phận.Versailles . Từ tháng tám 2014, rời Giáọ-phận Versailles, đổi vê vùng Alsace, họ-đạo thánh Gioan Bosco ở Mulhouse (11) Giáo--phận Strasbourg ̀gần biên-giới Đức/Thụy-sĩ .

Chi-tiết : Lai-lịch và hoạt-động cuả cha Đường

 

 

 

 

 

 

Ganhlua

 

Muốn hiểu hơn chí-hướng Cha Đường,

xin đọc thêm :

 

 - Báo Diạ-phận Versailles

 - Lời di-ch́úc cho giáo-dân họ̣-đạo Montesson 

 - Báo dẫn-đường phép Hôn-phối

- Bài xã-luận trong bào các họ-đạo